Mobil: +421 944 745 838

Časté otázky

Áno, ak je to nutné zvládnete to aj samostatne. 

Atrakcia musí byť rozložená na suchom povrchu 

Atrakciu vytiahnete z prepravného obalu, ako podklad si pripravíte podložku alebo fóliu a následne pripojíte kompresor(obmotá sa páskou alebo zaviaže v oblasti kde sa vháňa vzduch) . Potom kompresor zapnete a behom pár minút bude atrakcia nafúknutá.

Následne sa atrakcia pripevní o zem pomocou kolíkov

Áno, zmluva sa uzatvára vždy, a to buď pri rezervácii termínu prenájmu alebo v deň realizácie prenájmu. K uzatvoreniu zmluvy si pripravte doklad totožnosti a hotovosť vrátane vratnej zálohy za zapožičanie hradu.

Ak nastane takáto situácia, v žiadnom prípade sa nesnažte atrakciu opraviť. Zavolajte nám a my si zabezpečíme profesionálnu opravu hradu. Ak budete dodržiavať pokyny prevádzky atrakcie, ktoré dostanete, tak táto situácia nenastane.

Počasie nie je možné ovplyvniť. Pokiaľ začne pršať, nemôžeme Vám vrátiť peniaze späť, ale dohodneme si s Vami náhradný termín a dostanete zľavu.

V žiadnom prípade nemôžete nechať atrakciu na daždi, pretože kompresor je pod elektrickým prúdom a táto situácia je životu nebezpečná. V prípade dažďa, elektrický kompresor odpojte a schovajte, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom. Atrakciu je nutné okamžite vyfúknuť a zložiť do prepravného obalu. Ak nafukovací hrad zmokne musí sa následne nechať vysušiť na slnku alebo na inom vhodnom mieste. Nikdy nezabaľte atrakciu mokrú, mohlo by dôjsť k jej trvalému poškodeniu!

Atrakciu v žiadnom prípade neumývajte a ani neošetrujte žiadnymi chemickými prípravkami alebo inou chémiou. Atrakciu by ste mohli poškodiť alebo zničiť. Ak budete dodržiavať bezpečnostné pravidlá k jej zašpineniu nedôjde, a tým predídete prípadným problémom.

Atrakciu máte zapožičanú Vy, a tým pádom ste plne zodpovedný za prípadné úrazy, nehody a problémy spojené s nedodržiavaním pravidiel. Nikdy nenechávajte deti na skákacom hrade bez dozoru zodpovednej osoby. Dodržujte bezpečnostné pravidlá a neprekračujte počet detí, ktorý je povolený na konkrétnom hrade. Je zakázané ísť skákať na hrad so svojím domácim zvieratkom ako pes, mačka a iné. Nikdy v priestoroch hradu a v jeho tesnej blízkosti nefajčite cigarety a nenarábajte s otvoreným ohňom. Na atrakciu nepatria ostré predmety. Súčasťou zmluvy o prenájme je Prevádzkový poriadok, ktorý je potrebné dodržiavať. Určuje a vymedzuje povolené správanie sa počas prenájmu atrakcie a je potrebné ho dodržiavať, aby nedošlo k úrazu, poškodeniu atrakcie, a pod.. Prosíme všetkých zákazníkov aby si poriadok prečítali a dodržiavali ho.

Atrakcia je určená na prenájom iba Vám. V žiadnom prípade nie je možné poskytovať prenájom tretím stranám. Porušíte tak zmluvu a tým aj zákon.

Odporúčame nás kontaktovať pomocou telefónneho čísla, emailu alebo kontaktu prostredníctvom facebookového funpageu a instagramového profilu

Priemerná spotreba elektrickej energie sa hýbe v rozmedzí hodnoty 500W, orientačná cena prevádzky počas 1 hodiny je 0,15eur . Ak bude atrakcia prevádzkovaná 1 deň, cena elektrickej energie bude 1,5eur/ 10 hodín prevádzky.